Ολοκλήρωση ΕΕ4

Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ΕΕ4 και η εξαγωγή συνταγών με την βοήθεια του συστήματος και θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ενότητας εργασίας ΕΕ5.

Παρουσίαση Δημοσίευσης για το EnergyCon 2020

Η παρουσίαση της δημοσίευσης ” Towards an informative simulation-based application for energy saving in large passenger and cruise ships ” για το EnergyCon 2020 έχει

Προετοιμασία για ΕΕ5

Η ομάδα υλοποίησης του έργου ετοιμάζεται για την ΕΕ5 που αφορά την πιλοτική εφαρμογή και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών που αναπτυχθήκαν.

Ενότητα Εργασίας 4

Στα πλαίσια της ΕΕ4 εξάχθηκαν συμπεράσματα από την ανάλυση των σχετικών δεδομένων για το πως η κατανομή των επιβατών σε ηλικιακές ομάδες επηρεάζει τις ενεργειακές

Συνέχεια προσομοιώσεων

Συνεχίζονται οι προσομοιώσεις στα πλαίσια της ΕΕ3 με τη χρήση του λογισμικού AnyLogic σε διάφορα σενάρια χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους που αναπτύχθηκαν στην ΕΕ2 και γίνεται

Παρουσίαση Δημοσίευσης για το ESCC 2020

Η παρουσίαση της δημοσίευσης “A Novel Approach for Handling Diverse Energy Consumption Issues in Large Passenger and Cruise Ships” για το ESCC 2020 έχει αναρτηθεί

Ολοκλήρωση Ενότητας Εργασίας 2

Έχει ολοκληρωθεί η Ενότητα Εργασίας 2 “Αναφορά τεκμηρίωσης των αλγορίθμων ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και αναλυτική παρουσίαση αλγορίθμων ”.

Έναρξη Ενότητας Εργασίας 4

Ξεκίνησε η Ενότητα Εργασίας 4 “Ανάπτυξη και ολοκλήρωση προηγμένων υπηρεσιών διαχείρισης ενεργειακής κατανάλωσης ”.

Οδηγός Διαχείρισης Ιστοσελιδας

Ο οδηγός διαχείρισης της ιστοσελίδας του έργου έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει στη σελίδα “Παραδοτέα“.

Αποδοχή δημοσίευσης

Η 2η Δημοσίευση στα πλαίσια του έργου με τίτλο “A novel approach for energy management in large passenger and cruise ships” έγινε αποδεκτή για το