ΕΤΑΙΡΟΙ

Εταίροι

OPTIONSNET
Μαιζώνος 121, 26222, Πάτρα

Η OPTIONSNET είναι  μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Ενεργοποιήθηκε αρχικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε κυρίως λόγω των υψηλών προδιαγραφών της ποιότητας για μια σειρά υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων. Η αφοσίωση στους πελάτες, σε σημαντικούς Έλληνες μεταφορείς και εταιρείες, η μεθοδική προσέγγιση στα έργα που αναλαμβάνουν και η συνεχής τριβή με προηγμένα τεχνολογικά ζητήματα, την κατέστησαν μεταξύ των καλύτερων τοπικών εταιρειών στους τομείς της Τεχνολογίας Λογισμικού και Διαδικτύου, της ολοκλήρωσης καινοτόμων Πληροφοριακών Συστημάτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Πληροφορική.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και η δημιουργία του συνετέλεσε και εξακολουθεί να συντελεί στην αποκέντρωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην καινοτόμα δραστηριότητα σε γνωστικό και σε ερευνητικό επίπεδο και στην πνευματική, επιστημονική, πολιτιστική και οικονομική άνθηση της πόλης.
Από πλευράς Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν το Εργαστήριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Πληροφοριακών Συστημάτων (Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης) του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Καρακαπιλίδη, Καθηγητή και το Εργαστήριο κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Μπούρα, Καθηγητή.

Εργαστήριο Βιομηχανικής Διοίκησης & Πληροφοριακών Συστημάτων
Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής
Νεο Κτίριο Τμ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής
Πάτρα, ΤΚ 26504
Αχαΐα, Ελλάδα